Cenník služieb
Paušálna suma Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Neplatca DPH od 25 € / mesačne od 50 € / mesačne
Platca DPH od 40 € / mesačne od 80 € / mesačne
Cena za účtovný zápis v peňažnom denníku    
Neplatca DPH 0,40 € / zápis 0,65 € / zápis
Platca DPH 0,60 € / zápis 0,85 € / zápis
Evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH 20 € / mesačne
  50 € / štvrťročne
Daňové priznanie k dani z príjmov FO, PO 50 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel Podľa počtu vozidiel, min. 25€
Vypracovanie interných smerníc 50,00 €
Administratívne práce 10,50 € / hod.
Vyhotovenie faktúry 1,40 € / faktúra
Spracovanie mzdovej a personálnej agendy    
Prvotné zadanie nového zamestnanca 15 € / osoba / mesiac
Spracovanie mzdy 1-5 zamestnancov 12 € / osoba / mesiac
Spracovanie mzdy 5-10 zamestnancov 10,50 € / osoba / mesiac
Spracovanie mzdy nad 10 zamestnancov dohodou
Výkazy do poisťovní 8,50 € / zamestnanec / mesiac
Ročné spracovanie dane z príjmu zamestnanca 8,50 € / zamestnanec
Ekonomické a účtovné poradenstvo 25 € / hod.
Partneri, ktorým vedieme účtovníctvo 1 hod. / mesačne zdarma,
  ďaľšie konzultačné hodiny - zľava 20 %
Realitné poradenstvo dohodou
Právne poradenstvo
Zakladanie spoločnosti s.r.o., živností
- konzultácie pred založením    
- spoločenské zmluvy, valné zhromaždenia    
- návrhy na zápis spoločnosti do OR    
- zmeny v spoločnostiach s.r.o.    
Ceny v našom cenníku sú informatívne. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku, ktorá bude zohľadňovať Vaše požiadavky. Pre partnerov, ktorí majú záujem o dlhodobý vzťah sme pripravení dohodnúť výhodnú paušálnu mesačnú sadzbu. Uvedené deny sú bez DPH.